Escola Oberta de Salut Dr. Frias
logo Ajuntament de Reus

Objectiu

Generar entorns saludables que permetin envellir amb bona salut

L’envelliment saludable es defineix com el procés d’optimitzar les oportunitats de salut física, mental i social que permetin a la gent gran participar activament en la societat sense patir discriminació i gaudir una qualitat de vida bona i independent. (Organització Mundial de la Salut )