Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Objectiu

Fomentar l’oci saludable aplegant els agents implicats en l’oci d’un territori amb l’objectiu de crear entorns més segurs, saludables i de qualitat per a la població adolescent.

Fer visible la importància d’un oci saludable com a factor de protecció i de promoció de la salut de la població juvenil. Fomentar la implantació d’activitats de lleure i espais d’oci saludable, alternatius al consum de drogues, de manera equitativa, permanent i sostenible durant tot l’any al territori. Augmentar la percepció del risc del consum d’alcohol en la ciutadania.