Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

El dia 22 de març és el dia Mundial de l'aigua.  Aquest any 2022 es dedica a la preservació de l'aigua subterrània. La recuperació de les aigües freàtiques com a recurs que cal preservar, de la contaminació i la sobreexplotació. 

Les aigües subterrànies són un recurs essencial invisible, però el seu impacte és visible a tot arreu. És urgent millorar-ne la gestió i fer-la més sostenible, promovent l’equilibri entre les extraccions i la capacitat de renovació dels aqüífers i el seu manteniment.

Per això recuperem avui aquest vídeo, on Joaquin Calvo, tècnic d'Aigües de Reus ens explicava com s'han desenvolupat diferents projectes per recuperar alguns dels molts minats de la ciutat, per tal de millorar-ne el manteniment i els usos.  La història de l'aigua a Reus i les seves mines, ens ajuden a entendre la història de la ciutat. I són un recurs invisible però essencial, també per tenir  cura de la nostra salut. 


Videos Relacionats

Últimes notícies