Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Objectiu

La comunitat com a protagonista de la gestió i la promoció de la seva pròpia salut.

Les intervencions en salut comunitària preparen les persones i els grups de la comunitat per prevenir problemes de salut i afavorir l'adaptació a l'entorn, estan pensades per detectar problemes i siutacións de risc. Aportar recursos informació i educació sanitària facilita la participació de la ciutadania en la gestió de la pròpia salut.