Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Objectiu

Identificar les nostres emocions per poder-les gestionar.

Hi ha 6 emocions bàsiques que estan presents en totes les cultures. A més, són universalment identificables per expressions facials característiques que constitueixen un llenguatge de les emocions i són: alegria, tristesa, ràbia, por, fàstic i sorpresa.