Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Objectiu

La gestió d'establiments on es distribueixen aliments suposa tenir cura de les condicions higièniques de l'entorn on es es manipulen, es preparen, s'envasen o s'emmagatzemen aquests aliments. Per això és necessari conèixer els punts crítics del procés i vigilar els punts de perill, per tal de garantir un procés segur de distribució.

La formació i la informació de les persones relacionades amb tot el circuit de manipulació són elements fonamentals per garantir un bona higiene en tot el procés.