Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Contacta

Aquest és l’espai per a mantenir el contacte amb les persones que esteu interessades en l’Escola Oberta de Salut.

Si tens qualsevol dubte referent a l’Escola Oberta de Salut, omple el següent formulari

Només cal emplenar la següent formulari. Validarem la proposta i ens posarem en contacte per donar-vos accès a l’àrea personal de l’actiu.

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades als sistemes d’informació de l’AJUNTAMENT DE REUS amb N.I.F. P4312500D i domicili a Plaça del Mercadal, núm. 1 – 43201 Reus (Tarragona), com a Responsable del Tractament. La finalitat del tractament és donar resposta a la sol·licitud de contacte. La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment. Es poden preveure cessió de dades personals amb motiu de col·laboració amb altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal. No es preveuen transferències internacionals de dades.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit o presencialment al domicili del Responsable del Tractament o a través de l’adreça de correu electrònic [email protected]. Addicionalment, si considera que l’Ajuntament de Reus està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat a https://eos.reus.cat/politica-de-privacitat.