Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

L’Institut de Puericultura:
un segle d’atenció a la infància

Els orígens dels “Consultoris de Nens de Pit i Gota de Llet” es remunten al segle XIX a França. La primera consulta de maternitat que es coneix és la de l’Hospital de la Caritat de París, oberta en 1892 pel francès Pierre Budin.

S’examinava i pesava als lactants i es distribuïa llet nutritiva a les mares que no podien alletar als seus fills. El Dr. León Dufour, de Fecamps (França) organitza la primera “Gota de Llet”.

Aquesta denominació de “Gota de Llet” se li atribueix a una poesia del poeta romàntic Alfred de Musset (1810-1857). A Reus funciona la Gota de Llet (Institut Municipal de Puericultura Doctor Frias) des de 1917 (inaugurada el 1919).

La idea principal va ser reduir la mortalitat infantil i ajudar a la població infantil més vulnerable i desfavorida, a través d’afavorir la lactància materna i informar sobre la cura del nen.

A més de l’atenció pròpia de la institució de consultori i dispensari; es crea l’escola per a mares i pares en la qual s’ensenyava com cuidar al nen (higiene, activitats bàsiques salubres i alimentació); el laboratori pediàtric i els departaments amb tècniques de “maternització” de la llet de vaca per mitjà de desnatadora, centrifugadora i esterilizadora.

La Gota de Llet és un consultori gratuït per a nens de pit, als quals dispensava llet esterilitzada i farina, i altres aliments nutritius als menors de 13 anys. La divulgació de les seves accions estan presents en la revista “Puericultura”, en les conferències i en els articles i fullets que el propi metge i director del centre, A. Frias Roig, escrivia i dirigia.

Documents d'arxiu

En la conferència del Dr. en Història Ezequiel Gort “El Dr. Frias i els seus documents”. Gort va fer un repàs a la documentació que es conserva a l’Arxiu Municipal referent al Dr. Frias i a l’Institut de Puericultura. Frias, metge pediatre, pedagog i gran filàntrop, ha estat una figura capdal en el camp sanitari local i nacional.

Més informació

Canal Reus TV va desenvolupar una sèrie 13 capítols que recull testimonis que ens recorden el treball i investigació del Doctor.

Més informació