Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Objectiu

L'aigua és un recurs fonamental per a la vida i la salut de les persones, però sense un tractament i una protecció adequades, pot arribar a ser una font de transmissió de microorganismes o substàncies que poden ser perjudicials per a la salut

Els ajuntament realitzen tasques de control i vigilància per tal de garantir les mesures higièniques necessàries en els diferents usos que fem de l'aigua. L'aigua per beure, però també els espais on l'aigua s'utilitza com a element urbà o instrument d'oci. ( fonts ornamentals, piscines, instal·lacons de rec,... )