Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Objectiu

Des del Pla Municipal sobre addcions es recullen una sèrie d’actuacions i diferents recursos per a gestionar els reptes que plantegen les addiccions en el nostre municipi. El nostre objectiu és aglutinar diferents accions i iniciatives i compartir-ho amb la diversitat comunitària.

El fenomen del consum de drogues constitueix un repte important i permanent per a la nostra societat, que hem d’abordar sense components dramàtics, deixant de banda l’estigmatització cap a les persones consumidores, però també sense banalització. La prevenció, la promoció de la salut, l’assistència i la inclusió social així com les estratègies de reducció de danys i riscos formen un contínuum indissoluble: des d’un abordatge centrat en la detecció i la intervenció sobre els factors de risc, posa èmfasi en la dimensió educativa. Afrontar, doncs, aquest repte implica canviar les perspectives i l’actitud de la societat.