Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

La salut és un dret, un valor, una aspiració, un recurs, una necessitat i una demanda social que està al centre de les decisions en, pràcticament, la totalitat d'àmbits públics i privats.

L'evidència ens mostra que, fins i tot en els països més rics, l'esperança de vida es redueix a la vegada que es redueix la renda. Aquesta injustícia ha cridat l'atenció de les professionals de la salut des de fa unes dècades i ha incrementat de manera exponencial la quantitat d'estudis vinculats a mostrar els efectes dels determinants socials sobre la salut.

En els últims anys, aquest enfocament aplicat al desenvolupament de polítiques públiques ha donat lloc al que s'anomena: la Salut a totes les polítiques (STP). El gener del 2014, l'OMS va publicar el marc d'acció sobre la salut en totes les polítiques, que alhora que presenta un full de ruta als països per aplicar l'enfocament de la STP a escala nacional, orienta els processos d'adopció de decisions en l'àmbit nacional i local.

Aquests aspectes socialment complexes abracen múltiples factors i requereixen nous paradigmes de treball tècnic i polític, capacitat de visió i estructures a fi d'abordar-los plenament. Aquests reptes són interdependents i complementaris i per la seva naturalesa, no poden ser abordats per un sol sector, ja que només es podran trobar idees innovadores en el pensament i l'acció intersectorial.

Determinants socials de la salut

Condicions econòmiques i socials que influeixen en les diferències individuals i de grup en l'estat de salut. Les condicions de vida i de treball d'un mateix (com la distribució d'ingressos, riquesa, influència i poder) influeixen en el risc d'una malaltia, o vulnerabilitat a la malaltia. la individual, molt més que els de factors de risc individuals com ara els conductuals o gènètics. Les distribucions de determinants socials sovint es caracteritzen per polítiques públiques que reflecteixen les ideologies polítiques dominants.

Font: Let's Learn Public Health.

La regidoria de Salut i Esports de l'Ajuntament de Reus impulsa aquest espai com a lloc de trobada  per a tots els actius en salut que desenvolupen  accions i activitats per promoure la salut de la ciutadania, un espai de referència per a la millor de les competències de la ciutadania en la cura de la pròpia salut i de la comunitat. 

Missió

Generar un espai per a  informació i la formació  en l’àmbit de la salut per tal de millorar les competències de la ciutadania en la cura i la gestió de la pròpia salut, fomentant l’autonomia, la participació i la presa de decisions informades.

 

 

Visió

Espai de referència per a la ciutadania  on poder compartir experiències i coneixements per a la millora de la seva salut. Escenari  per a professionals, entitats i comunitats que ofereixen recursos, serveis o intervencions de caràcter didàctic, informatiu, o experiencial per a promoure l’aprenentatge, la col·laboració i la socialització.

Valors

Accessibilitat i transparència per oferir una informació veraç, contrastada i actualitzada amb l’evidència científica disponible.

Respecte als principis generals de bioètica

Compromís de col·laboració i coordinació entre tots els agents implicats

Generar entorns saludables i polítiques de promoció de la salut.