Escola Oberta de Salut Dr. Frias
logo Ajuntament de Reus

Casals de la Gran

Actiu

En l’actualitat existeix una major diversitat en l’àmbit de la Gent Gran, pel que fa a l'edat, la salut i la situació social, i per aquesta raó el pla d’acció municipal (PAM) vigent des del setembre de 2019, persegueix l’objectiu de promoure l’envelliment actiu i saludable al mateix temps que atendre les diferents necessitats actuals del col·lectiu de gent gran.

Existeixen, a la ciutat de Reus, cinc Casals Municipals de la Gent Gran que estan vinculats en alguns dels diferents centres cívics dels barris.

 • Casal de gent Gran de Ponent, ubicat al centre cívic Ponent del districte II.

 • Casal de gent Gran de Mestral, ubicat al centre cívic de Mestral del districte III.

 • Casal de gent Gran de Mas Abelló, ubicat al centre cívic de Mas Abelló del districte IV.

 • Casal de gent Gran de Sant Bernat Calvó, ubicat  al barri Fortuny.

 • Casal de gent Gran de Migjorn, ubicat al centre cívic Migjorn del districte V.

 

Des de l'àmbit de la Gent Gran es promouen  els projectes, programes i les activitats que es porten a terme a la ciutat en l'àmbit de la gent gran en col·laboració amb els Casals Municipals de la Gent Gran i altres entitats de la ciutat que treballen amb el col·lectiu de gent gran a través del Consell Municipal de la Gent Gran.

MISSIÓ: Executar programes que afavoreixin el benestar del col·lectiu de la gent gran de la ciutat.

 

VISIÓ: Construir una societat on les persones grans tinguin veu pròpia, que gaudeixin d’un envelliment actiu a través dels diferents recursos existents a la ciutat i que els permeti seguir creixent com a persones.

 

VALORS: Treballar per a persones des del respecte a la dignitat, l’empatia i la promoció de l’autonomia de la persona.

 

Accions:

 

 • Dirigir, impulsar i vetllar pel Consell Municipal de la Gent Gran com a eina de participació ciutadana, amb l'objectiu d'organitzar accions entre els diferents organismes de la ciutat impulsats i/o en col·laboració amb el col·lectiu de gent gran com són els casals municipals de la gent gran i altres entitats de gent gran de la ciutat.

 • Coordinar les diferents comissions sortides del Consell Municipal de la Gent Gran per treballar la inclusió social, l’oci i les tradicions, la programació de les activitats culturals i de coneixement del patrimoni històric i noves comissions que sorgeixen d’altres entitats de gent gran que participen per primera vegada del Consell Municipal de la Gent Gran.

 • Coordinar els cursos i les activitats desenvolupades als Casals Municipals de la Gent Gran.

 • Coordinar i gestionar horts urbans municipals cedits a la ciutadania, entre ella el col·lectiu de gent gran.

 • Establir estratègia de sensibilització ciutadana en matèria de gent gran i vetllar per què estigui present la formació per la gent gran, estructurant l'oferta d'activitats tals com cicles, conferències, sortides culturals, etc.

 • Rendibilitzar al màxim totes les oportunitats de fer visibles les aportacions de les persones grans a la comunitat.

 • Promoure la participació de la gent gran en tot el conjunt d’activitats que fomentin cohesió social.

 • Fonamentar les accions intergeneracionals.

 • Potenciar el voluntariat dins el col·lectiu de gent gran.

 • Fomentar mesures que facilitin la vida de les persones grans amb plena independència i autonomia en els barris, en col·laboració amb la resta de serveis municipals i els agents socials de la ciutat.

 

La situació postpandèmia ha generat noves necessitats que han suposat nous reptes per als casals 

1. Adaptar les accions a les circumstàncies actuals pandèmiques amb la finalitat de mantenir l’activitat i el contacte amb el col·lectiu de gent gran.

2. Detectar i acompanyar a aquelles persones amb situacions de soledat no desitjada.

3. Crear xarxa amb les diferents associacions i entitats de col·lectius de gent gran que conformen el teixit associatiu de la ciutat per a fer col·laboracions conjuntes i ser coneixedors de les necessitats i/o accions que promouen cada un d’ells.

4. Establir comunicacions i col·laboracions entre els diferents departaments municipals sobretot aquells que també treballen amb el col·lectiu de gent gran.

5. Continuar promovent aquelles accions enfocades en un envelliment actiu i saludable.

6. Buscar i implantar la tecnologia més adient per a què les persones grans puguin seguir amb les seves activitats rutinàries

 

Els Casals Municipals de la Gent Gran són uns organismes de participació, promoció i informació de dependència municipal, que van adreçats a gent més gran de 60 anys que desenvolupen activitats de tipus sociocultural, educatives i de lleure.  Són un espai de convivència de les persones grans, tenen un caràcter integrador i dinamitzador per al col·lectiu de la zona i són un marc de referència per les actuacions adreçades a les persones que en formen part (socis i sòcies).

Són una via d’accés per a la participació dels socis en la promoció i l’organització d’activitats d’interès general. L’objectiu principal és promoure l’autonomia i el creixement personal, afavorint el benestar individual i de grup.