Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Col·legi oficial de Farmacèutics de Tarragona. COFT

Actiu

L'objectiu principal del COFT és donar els serveis i el suport necessaris a tots els col·legiats, a més de col·laborar en millorar la salut pública del nostre territori.

Corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.  L'objectiu principal del COFT és donar els serveis i el suport necessaris a tots els col·legiats, a més de col·laborar en millorar la salut pública del nostre territori. Una forma evident d'aconseguir que la nostra societat gaudeixi de bona salut és donant una bona informació i consell a la major part de la població possible.

Web del Col·legi de Farmacèutics:   http://www.coft.org/

Les farmàcies ofereixen diversos serveis de salut dirigits a la ciutadania.  Alletafarma: punts de suport a la lactància maternaDetecció Risc VIHPrograma Intercanvi de Xeringues (PIX)Programa de manteniment amb METADONA (PMM)TabaquismeSistema personalitzat de dosificacióBanc de Llet Materna de Catalunya, del BSTXarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de TarragonaPrograma d'educació sanitària de la gent gran (PESGG)CosmetovigilànciaActivitats de Salut cap a la població,  Unitat d'Expertesa en l'estudi de contactes. (Podeu consultar els serveis que ofereix cada farmàcia a : http://www.farmago.cat/)