Escola Oberta de Salut Dr. Frias
logo Ajuntament de Reus

COVID19-Tracker

area

Els autors Joan Valls (a), Aurelio Tobías(b), Pau Satorra(c), Cristian Tebé (c)  han creat una aplicació web de visualització de dades de seguiment dels casos i la mortalitat de l’epidèmia de COVID-19:  COVID19-Tracker

(a) Departmento de Matemáticas, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona, España

(b) Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, España

(c) Unidad de Bioestadística, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, Barcelona, España

 

La visualització de dades és una eina cabdal per explorar i comunicar resultats especialment en les tasques de vigilància epidemiològica. l’app efectua un anàlisi de la tendència i projeccions a curt termini, l’estimació de la taxa de letalitat i l’efecte de l’estat de l’alarma sobre la tendència de dades incidents.

Enllaços web

enllaç web

Enllaços web

Categoríes

Enllaços Covid