Escola Oberta de Salut Dr. Frias
logo Ajuntament de Reus

Efectes de la pandèmia de la COVID-19 en la mobilitat de la població resident i visitant del Camp de Tarragona

curs


El Grup d'investigació GRATET de la URV presenta l'estudi  sobre els efectes de la pandèmia en la mobilitat del Camp de Tarragona

Les investigacions de Grup de Recerca afronten alguns dels principals temes d'interès de la Geografia i les Ciències Socials en l'actualitat. En concret són:

 • La relació entre dinàmiques globals i les respostes locals, així com els seus efectes sobre la competitivitat territorial.
 • El paper de les noves activitats econòmiques en la reestructuració productiva i ambiental dels indrets.
 • El debat sobre la incidència de l'ordenació del territori en la preservació i millora de les condicions ambientals dels indrets i el desenvolupament local.

El Grup de Recerca està, en conjunt del mapa de Grups de Recerca de Catalunya, com a Grup de Recerca Consolidat per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, amb el codi: 2017-SGR22.

 • PART 1: Alteració de les pautes de mobilitat de la població resident ivisitant

  9.45 a 10.00 - La mobilitat de la població local durant la pandèmia   Dr. Daniel Miravet - ATM Camp de Tarragona 10.00 a 10.15 - La mobilitat de la població visitant a la Costa Dauradacentral durant els estius de 2020 i 2021.   Dr. Xavier Delclòs - Universitat Rovira i Virgili , Departament de Geografia

 • PART 2: Afectació en l'ús del transport públic. 

  10.15 a 10.30 - Perfils d'usuaris del transport públic i percepció de riscde contagi Dr. Guillem Vich - ISGlobal 10.30 a 10.50 - Anàlisi de la caiguda en l'ús i canvis de perfil de viatgersa partir de les dades de targetes de transport públic.  Dr. Sergi Trilles - Universitat Jaume I - Grup d'Investigació en Tecnologies Geoespacials Dr. Benito Zaragozí - Universitat Rovira i Virgili, Departament de Geografia 10.50 a 11.10 - Torn obert de preguntes. 

 • PART 3: Respostes pel foment de la mobilitat sostenible enfront delsreptes generats per la pandèmia

  11.10 a 11.20 - Presentació: Dr. Òscar Saladié - Universitat Rovira iVirgili, Departament de Geografia 11.20 a 11.30 - Gestió de l'espai públic i la mobilitat a les àrees urbanes. Sr. Lluís Delclòs - L'Escamot Cooperativa 11.30 a 11.40 - Gestió eficient dels fluxos de visitants a les ciutats turístiques del litoral-Sr. Oriol Gallardo - Universitat Rovira i Virgili, Departament de Geografia 11.40 a 11.50 - Gestió eficient dels fluxos de visitants als espais naturals protegits. Dr. Òscar Saladié - Universitat Rovira i Virgili, Departament de Geografia

 • CLOENDA

  11.50 a 12.00 - Conclusió i cloenda de la jornada. Dr. Aaron Gutiérrez - Universitat Rovira i Virgili, Departament de Geografia - investigadorprincipal del projecte de recerca