Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Curs Bàsic de Seguretat Alimentaria

curs


Us presentem el curs bàsic de seguretat alimentària, en format virtual, pensat per als professionals que gestionen establiments on hi ha manipulació d'aliments.

Millorar la informació de què disposen les persones que gestionen aliments en establiments alimentaris és un factor que redueix els riscos de la manipulació.  El curs dotarà als assistents de les competències bàsiques en manipulació d'aliments i la gestió correcte dels establiments per tal de garantir unes bones condicions d'higiene i salubritat.  

El curs és virtual, interactius i disposa d'una autoavaluació que permetrà als usuaris valorar el grau de coneixements sobre els aspectes bàsics de seguretat alimentària, així com un espai per certificar l'assoliment de competències. 

Una primera proposta de formació, que hem preparat des del servei de protecció de la salut , amb l'objectiu de reduir els riscos per la salut de les persones. 

  • Curs bàsic de Seguretat Alimentaria

    Aconseguir aprendre els coneixements bàsics per a poder ser un professional del sector alimentari en l’àmbit del comerç al detall. Obtenir l’acreditació assegurant que s’ha assolit la formació bàsica en manipulació d’aliments. En cada bloc s'adquiriràn uns coneixements específics, l’ajudarem amb uns exercicis i haurà de fer una autoavaluació que una vegada obtinguda li permetrà avançar dins el curs.

  • Blocs temàtics del curs

    Per aquest curs bàsic en modalitat e-learning, hem seleccionat els següents blocs: • Conceptes bàsics: fonts i tipus de perills dels aliments i toxiinfeccions alimentàries • Neteja i desinfecció • Conservació, elaboració I processat dels aliments • Autocontrols