Escola Oberta de Salut Dr. Frias
logo Ajuntament de Reus

Grup de Treball sobre Drets Sexuals.

Actiu

El Grup de treball de Drets sexuals a Reus és un grup de professionals amb formació i expertesa en sexologia  que desenvolupa la seva activitat a la ciutat de Reus per fer visibles el Drets sexuals i reproductius, fomentant accions que puguin garantir els drets promulgats per l'OMS i que contribueix en la millora de la salut sexual de les persones.

La salut sexual és un benestar emocional, mental i social en relació amb la sexualitat i d’autonomia per expressar i manifestar diferents formes de viure les sexualitats. Aquesta visió ens permet transcendir un concepte limitat de la salut associat a l’absència de malaltia i proposa un enfocament integral associat al benestar i a la qualitat de vida. Per aconseguir i mantenir la salut sexual els drets sexuals de totes les persones han de ser respectats, protegits i acomplerts.

 

Videos Relacionats

Localització

  • Sexualitat