Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Amb la col·laboració de Diputació de Tarragona.

L'Ajuntament de Reus és titular de diferents edificis amb instal·lacions d’aigua sanitària. Aquestes instal·lacions estan subjectes al compliment del Reial decret 487/2022 que estableix els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Escoles públiques, centres cívics, equipaments esportius i altres equipaments i instal·lacions  municipals que són de titularitat municipal, realitzen periòdicament controls analítics i operacions de neteja i desinfecció amb la finalitat que no representin un risc per a la salut pública. 

Aquestes operacions de neteja i desinfecció es fan anualment i suposen intervenir en la neteja i desinfecció d'aixetes, dutxes, difusors i dipòsits o acumuladors d'aigua, siguin en circuits d'aigua freda o calenta. Així anualment es revisen, netegen i desinfecten els 44 edificis que tenim en el programa de prevenció de la legionel·la, i també sistemes de reg i fonts ornamental.   Aquestes operacions de neteja i desinfecció van acompanyades d'un control analític anual a un total de 397 punts per al control de la legionel·la spp, i identificació de legionel·la pneumophila. 

Amb el programa de prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions municipals,  reduïm el risc de contaminació per legionel·la a les instal·lacions municipals, sistemes de reg i fonts ornamentals. Les accions de neteja i desinfecció i les de control analític, es concentren en els mesos d'agost a novembre, per fer compatible, l'ús de l'equipament, amb l'aturada necessària de les operacions de neteja i desinfecció.  Per exemple, la neteja i desinfecció dels circuits d'escoles municipals i escoles bressol es programa sempre per a finals d'agost per tenir tots els elements de control a punt per a quan els nens i nenes arriben a l'escola. 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la  Diputació de Tarragona, a través del programa  de Subvencions per al control sanitari de l’aigua de consum humà. Amb les actuacions de tipus 3: Control sanitari per a la prevenció de la legionel·la a les instal·lacions municipals i  ha suposat una aportació de 10.000 euros al programa, que té un cost anual per l'ajuntament de poc més  36.000 euros.  (Expedients SALP 83/2023 i DIPTA 8004330008-2023-0000874)

 

Què és la legionel·losi?

És una malaltia bacteriana que afecta les vies respiratòries i que, depenent de les característiques del malalt, pot ser molt greu. La via d’entrada a l’organisme és a través de la inhalació d’aerosols contaminats per legionel·la, i  s'associa habitualment a casos de brots relacionats amb instal·lacions d'aigua sanitària.  Això passa perquè la Legionel·la que és un bacteri ambiental habitual a les aigües superficials de llacs, rius, estanys etc. és capaç de colonitzar i créixer dins l'interior d'aquestes instal·lacions, sobretot quan aquestes no estan netes. 


Es pot presentar de dues maneres: la Febre de Pontiac, que és la manifestació lleu de la malaltia. La persona afectada presenta un estat febril lleu durant un màxim de 5 dies. Els símptomes son semblants a una grip i espot incubar des d'hores fins a dos dies; la Malaltia del Legionari, que és la manifestació més greu. La persona afectada té febre alta i acaba derivant en una pneumònia. Els símptomes són semblants a una grip i espot incubar entre els 2 i els 10 dies.

Cal tenir en compte que la legionel·la s'introdueix al nostre cos per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols, per tant, l'aigua es pot beure sense cap perill l'aigua d'abastament públic, tant dels domicilis particulars com de fonts públiques, i també es pot fer servir per cuina.  I cal tenir en compte que la legionel·losi no es transmet de persona a persona. 

 


Últimes notícies