Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

El dia 2/06/2022 l'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Salut i Ciutadania, va signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT), el qual té per objecte dur a terme i promoure accions formatives relacionades amb la salut de la comunitat, especialment en l'àmbit de la dietètica i la nutrició. Aquestes accions s'englobaran en el marc del Pla de Salut de la ciutat de Reus pel període 2018-2022 que es va aprovar al Ple de l'Ajuntament del 15 d'octubre de 2018.

El 8 de juny de 2021, iniciàvem un procés participat per a la construcció de l'estratègia local per a l'alimentació saludable. Bonaventura Clotet i Mònica Bulló, ens van introduir els aspectes bàsics en els canvis que hem d'assolir per millorar la nostra alimentació i començar-nos a qüestionar com cal transformar a les nostres ciutats per promoure una alimentació saludable. Podeu recuperar el vídeo de la sessió en aquest enllaç.  ALIMENTACIÓ,  SALUT I CIUTAT

La col·laboració amb el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya permetrà desenvolupar un programa per a la millora dels hàbits alimentaris de la ciutadania de Reus.  En aquest sentit, estem treballant a desplegar actuacions que permetin incorporar la reflexió sobre els hàbits alimentaris des de diversos escenaris de la ciutat.  Una ruta per aprendre a comprar al Mercat i una diagnosi dels continguts a treballar a les escoles seran l'inici d'un programa d'activitats que estem treballant per al 2023, que acostaran l'educació en bons hàbits alimentaris al mercat, el carrer i les places de la ciutat.

 


Videos Relacionats

Últimes notícies