Escola Oberta de Salut Dr. Frias
logo Ajuntament de Reus

Red española de Ciudades Saludables

area

https://recs.es

La Xarxes de ciutats saludables és un moviment municipal que segueix els principis d'actuació del projecte "Healthy Cities", de l'Organització Mundial de la Salut. En el cas d'España, la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), constituïda l'any 1988, és una secció de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

L'activitat de la RECS està dirigida a la promoció i protecció de la salut i del benestar dels ciutadans.

El Ple municipal  del 18 de setembre  de 2018 per unanimitat de tots els grups es va aprovar  l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Aquest programa estratègic es vehicula a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i amb la «Red Española de Ciudades Saludables» 

 

Enllaços web

enllaç web

Enllaços web

Tipus de públic adreçat

Familia