Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Com estem afrontant la ciutadania la situació actual provocada pel COVID-19?

area

enllaç web

Enllaços web

Marina Garcés- “El control social serà un dels grans guanyadors de la pandèmia”

area

enllaç web

Enllaços web

Impacto que puede causar la pandemia de COVID-19 en sectores sociales y económicos

area

enllaç web

Enllaços web

La salida: Retomar el trabajo

area

enllaç web

Enllaços web

Arguments, rèpliques i contrarèpliques sobre el confinament

area

enllaç web

Enllaços web