Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Usos abusius de les TRIC. Educació primària i secundària

curs


Usos abusius de les TRIC. Educació primària

Curs virtual dirigit a mestres i professors. Té com a objectiu analitzar els usos abusius de les tecnologies de la relació, informació i comunicació.  Així doncs, anant més enllà de les TIC, s'incorpora en l'anàlisi el factor relacional de les tecnologies de la comunicació. Un Factor R- que contempla un doble vessant en l'ús de les tecnologies. Per una banda, la que ens permet un nou espai per a la creació i manteniment de vincles socials i per l'altre, la R dels riscos que pot generar un mal ús o abús d'aquests entorns de comunicació.

Calendari. 

  • Primària:   dilluns 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2022 
  • Secundària:  dimecres 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2022

Horari del curs:  de 17.15 a 19.30 h.   mode: virtual.

Per a la inscripció us heu de dirigir a l'espai de formació interna del professorat, del departament d'educació. 

Inscripcions: a la web de formació del Departament d'educació.  

     Codis del curs :  

  • 7021881702   Mesures preventives per a detectar i evitar usos abusius de les TRIC - Primària
  • 7021891702   Mesures preventives per a detectar i evitar usos abusius de les TRIC - Secundària

 

 

 

  • IMPORTANT !! Reconeixement GENCAT

    El professorat de GENCAT EDUCACIÓ us heu d'inscriure a la plataforma de formació del Departament, en cas que vulgueu el reconeixement de les hores de formació. La inscripció en aquesta aplicació només és per a personal extern de GENCAT EDUCACIÓ

  • Ponents.

    El curs serà impartit per EINA serveis educatius sccl . Cooperativa especialitzada en prevenció de drogodependències, pantalles i XXSS, assetjament entre iguals i prevenció de la violència de gènere, així com en projectes socioeducatius i formatius.

Ester Angelats Flores.

Llicenciada en criminologia i preventòloga en temes relacionats amb les TRIC i assetjament entre iguals.

Judith Pardo Gaso.

Diplomada en Educació Social i especialista en educació emocional i projectes relacionats amb les TRIC.