Escola Oberta de Salut Dr. Frias
logo Ajuntament de Reus

Com estem afrontant la ciutadania la situació actual provocada pel COVID-19?

area

La regidoria de Salut i ciutadania de l’ajuntament de Reus, va posar en marxa el mes de març una consulta ciutadana per fer seguiment de la vivència de la crisi sanitària per part de les persones consultades.

L’objectiu principal de la Regidoria amb aquesta consulta es avaluar correctament les necessitats que es presentaran després d’un període d’alerta i confniament que afectaran d’una manera o una altra la salut de la ciutadania, i a les que caldrà fer front amb la mateixa intensitat que hem hagut d’atendre l’alerta de la COVID 19.

Objectiu:   Conèixer com afronta la ciutadania de Reus la situació actual provocada pel COVID 19

⦁ Conèixer els canals i fonts d’informació entorn a situació actual
⦁ Determinar els canvis d’hàbits i l’afectació a les llars provocats per l’estat d’alarma
⦁ Conèixer quin és el nivell de preocupació entorn la salut i l’economia i les persones que viuen a la llar
⦁ Analitzar la percepció entorn les mesures de desconfinament dels infants
⦁ Determinar la percepció entorn l’afectació laboral i econòmica de la pandèmia


En període de desconfinament i desescalada, i si l’objectiu és reiniciar l’activitat social i econòmica, caldrà atendre la salut fisica i mental de la ciutadania, que s’ha vist inmersa en un període d’estrés que caldrà superar, per retornar en les millors condicions de salut a la quotidianetat tant esperada.

La consulta ciutadana s’ha desenvolupat en 2 periodes en època de confinament, i en queda una tercera que inclourà els aspectes a valorar en període de desconfinament. S’ha arribat a consultar a 300 persones a través d’un formulari on es preguntaven diferents aspectes d’interès en l’àmbit de la salut, i també sobre les perspectives socials i econòmiques que estava generant la situació viscuda.

Univers de treball: Població major de 16 anys resident a Reus usuària d’internet.
Grandària de la mostra: 301 persones de Reus.


Destaquem els seguents resultats:

Confinament :

Amb la posada en marxa de les mesures de descofinament s’ha incrementat els periodes en els que la gent surt de casa. Hem passat de 2,4 dies a 2,9 un petit augment que confirma que el desconfinament s’esta duent a terme de formar gradual i que les persones continuen quedant-se a casa alguns dies.

En un 51% de les llars consultades ja hi havia algú que treballava fora de casa. Principalment en serveis essencials.

Pel que fa als hàbits de consum dins de les llars destaquem un increment en el consum de fruita i verdura i una disminució en el consum de menjar preparat. I com ja tots hem comprovat la rebosteria i brioixeria ha estat element estrella a moltes llars.

Estat d’ànim:

En la valoració de l’estat d’ànim, volem destacar que tot i que majoritàriament no es destaquen estats d’ànim molt extrems, preocupa els percentatge de persones que exposen molt enfadats, tristos o irats. En contraposició, s’observa també un percentatge important de persones optimistes.

Comprovat l’estat d’ànim en la primera consulta, en aquesta segona hem preguntat sobre l’augment en el consum de substàncies, i hem de destacar que un 24% ha incrementat el seu consum d’infusions relaxants, un 15% ha incrementat l’us de somnifers i un 20% l’ús de tranquilitzants. Alcohol, tabac i haixis també han experimentat increments importants.


Pel que fa als infants : Desconfinament dels infants
Majoritàriament, no ha variat l’estat d’ànim dels infants d’entre 6 i 16 anys amb el confinament, tot i que dos de cada deu es mostren més nerviosos/es ara que abans del confinament, el 38% es mostren menys tristos/es i apagats/es i el 30% més alegres.

Es valora positivament la mesura de permetre sortir als menors de 14 anys al carrer i es percep que ha estat una mesura amb molta acceptació per part dels infants.

No obstant, la gent percep que en general no s’ha respectat les recomanacions fetes per aquests sortides, tot i no ningú s’autopercep dins aquesta població que no les segueix.


Preocupació Es redueix sensiblement la preocupació per la salut, i es manté la preocupació per l’economia en general, augmentant fins i tot la referent a l’economia global de país. També existeix preocupació per l’estat físic i anímic dels familiars que són població de risc, especialment gent gran.


Situació econòmica i laboral
En la gran majoria dels casos no ha variat el nombre de persones que aporten ingressos a la llar en relació a abans de l’estat d’alarma, sent majoritàriament d’un total de 2 persones
No obstant, en el 23% dels casos ha disminuït, percentatge més baix que a nivell de Catalunya, passant de dues persones que aporten ingressos a només una, un 45 els han vist disminuïts en una proporció mitjana del 43 igual a la proporció obtinguda a nivell de Catalunya

En el 23% dels casos ha disminuït el nombre de persones que aporten ingressos a les llars. Els ingressos, en general, s’han reduït en un 18%, però es percep majoritàriament que es mantindran.


Pel que fa a les despeses, s’han mantingut en el 53% dels casos, tot i que, en un 31% han disminuït, sobre tot les relacionades amb activitats d’oci, combustible i restauració.

Tot i que actualment existeixen molt poques dificultats per assumir les despeses, es percep que la dificultat per fer-hi front augmentarà en un futur i que la situació afectarà a previsions com la compra de cotxes, o a la compra d’habitatge, principalment.

Per altra banda decisions com ara les vacances , els viatges o esdeveniments s’ajornaran per prevenció.

A nivell laboral, actualment, el principal canvi ha estat passar del treball presencial al teletreball. I per un futur, es preveu que es segueixi tenint la mateixa feina que abans de l’estat d’alarma, tot i ser un tema que preocupa al 49% de les persones consultades.


Expectatives

Es percep que es podrà parlar de recuperació molt més aviat a nivell de municipis, d’Europa i de Catalunya successivament, que a nivell d’Espanya. Però la recuperació a Reus ciutat és més pessimista que a la resta de municipis. 

 

L'actuació Municipal.

Aquests resultats ens indiquen la direcció que han d’encarar les politiques de ciutat i de la regidoria, respecte la salut de les persones, i és la necessitat de treballar per vencer la por i la inseguretat a través de la informació i l’educació que ens permetra prendre decisions informades i el desenvolupament de politiques especialment enfocades a protegir a la població més vulnerable i per la que estem tots més preocupats, les persones grans.

- Incrementar les accions de prevenció i protecció de la salut
Per tal de millorar la sensació de seguretat de les persones que inicien el desconfinament. Acompanyar els establiments en la seva reobertura, per a fer-ho amb seguretat , que les persones responsables o que hi treballin disposin de la informació necessaria i que els clients hi puguin recorrer amb la sensació de seguretat. És necessari incrementar les accions informatives per millorar la percepció de seguretat .

- Engegar accions per una ciutat i una ciutadania més saludable.
Cal preparar la ciutat per a que les persones en puguin gaudir des d’una perspectiva de millora de la salut. Cal pensar en una ciutat que permeti recuperar la salut física i mental . La ciutadania necessita, activitat física i espais per la calma i la tranquilitat. Així com una millor educació per la salut que permeti assolir actituds de respecte cap a la pròpia salut i la de la comunitat.

- Protegir la població més vulnerable fomentant un envelliment saludable
Cal garantir politiques que millorin les condicions d’envelliment, millorant la salut de les persones grans a través de configurar una ciutat salutogènica en la seva configuració física y en la construcció d’una co
comunitat capaç de protegir la seva propia salut.

enllaç web

Enllaços web

Tipus de públic adreçat

Familia Infància Joves Adults Envelliment