Escola Oberta de Salut Dr. Frias
logo Ajuntament de Reus

COVID 19- Desinfecció de superfícies, productes i aliments

area

La Universitat Autònoma de Barcelona  publica un seguit de vídeos per divulgar informació de diferents experts i expertes de la Universitat  en relació amb la malaltia COVID-19 originada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Jose Juan Rodriguez.Ph.D., Veterinary school, Universitat Autònoma de Barcelona, La seva àrea d'investigació principal és l'estudi de les superfícies i la seva implicació en la formació de biopel·lícules, amb la posterior transmissió dels microorganismes als aliments, el que provoca el deteriorament de la salut o de risc. Coneix els mecanismes de creixement, control, eliminació i detecció de microorganismes per mètodes ràpids (microscòpia, ATP, la immunologia, RT-PCR, el tempo i altres), i en la transferència de tecnologia.

Us deixem un resum de les principals idees de la presentació i una infografia resum amb els temps de pervivencia en els materials. 

  • L’estudi de l’estructura de la membrana de la Covid19 ha permès saber com actuen l’aigua i el sabó i els desinfectants. El virus es transmet de persona a persona a través de les gotes de saliva i/o dels esternuts que contaminen l’aire, les mans i les superfícies.S’ha vist que els aliments no transmeten el virus per tant en totes les activitats del sector alimentari s’han de focalitzar les mesures de prevenció en els seus treballadors i en les superfícies d’on desenvolupa la seva activitat.
  • El rentat de mans ben fet durant més de 20 segons s’ha demostrat bàsic per a contenir el virus , s’ha de fer a més a més de quan es recomana per Seguretat alimentària, sempre després d’esternudar i/o tossir, i abans i després de preparar els aliments. Cal estudiar bé l’ús de mascaretes i guants , ja que un mal ús pot complicar les coses. Els treballadors de les indústries alimentaries han de portar mascareta i en el sector minorista sempre que no es pugui garantir les distàncies de seguretat recomanades.
  • El virus viu poc temps a l’aire, de 1/2 a 3 hores aproximadament , però damunt dels materials pot viure molt més temps per això és tan important la neteja i desinfecció de les superfícies.
  • Els estudis demostren que temperatures superiors a 60ºC el destrueixen, però no està tan clar què passa amb el fred, de manera quede moment es pressuposa que aguanta el fred dins la nevera.
  • El desinfectant de primera elecció és l’hipoclorit sòdic o lleixiu a una concentració del 0,1%, per a superfícies que s’oxiden amb l’aplicació de la lleixiu, com son ordinadors i aparells electrònics , el desinfectant recomanat és el peròxid d'hidrogen o aigua oxigenada al 0,5% i per últim quan a les mans, es recomana l’etanol a 62-71% , en format de gel perquè no malmeti la capa protectora de la pell .

Enllaços web

enllaç web

Enllaços web

Tipus de públic adreçat

Adults