Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Les dades obtingudes per l’Institut Nacional d’Estadística indiquen que durant el 2021 van morir per suïcidi 4.003 persones a Espanya (taxa per 100.000 habitants = 8,45) i 576 a Catalunya (taxa per 100.000 h = 7,5), marcant en total una mitjana d’11 persones al dia. La diferent prevalença segons el sexe mostra que l’índex per cada 100.000 habitants són de 12,84 en homes i del 4,22 en el cas de les dones. Cal subratllar, que es tracta d’un fenomen intergeneracional, que afecta a diversos grups d’edat de la població general. Segons l’Observatori del Suïcidi a Espanya, el 2021 és l’any amb el registre de suïcidis més elevat de l’Estat i es manté com la principal causa de mort no natural superant els accidents de trànsit. Així i tot, encara hi ha aspectes que cal millorar per assegurar processos de recollida i gestió de dades adequats i ajustats a la prevalença real del fenomen.

A banda, cal contemplar altres formes en què es poden manifestar les conductes suïcida com els intents, ideacions i autolesions de risc i també les persones afectades de l’entorn proper a un cas de conducta suïcida.

Més enllà dels factors individuals, les conductes suïcida es veuen condicionades per determinants socials de la salut. Això és, les condicions socioeconòmiques, culturals i ambientals i les xarxes socials i comunitàries. Per aquest motiu, les accions dirigides a la millora del benestar psicològic, emocional i social han de ser capaces d’apoderar individualment i col·lectivament les persones perquè aquestes pugui afrontar eficaçment el malestar, però sense llevar la mirada de la intervenció sobre aquelles altres polítiques que poden construir un marc de relacions i de vida més positiu i saludable.

Tal com estava previst, aquest any 2023 s'ha iniciat el desplegament del Pla Local de Prevenció de la Conducta Suïcida 2023-27. A grans trets, l'estratègia d’intervenció és disminuir el risc d’aparició d’aquestes conductes a partir de la millora de factors contextuals que condicionen el grau de benestar de la població i també el treball sobre la millora de competències individuals i grupals de promoció del benestar emocional i social.

En aquest marc estratègic aquest any s’ha realitzat:

- es va presentar la guia per a la prevenció del suïcidi, un material pràctic per a tota la població; es preveu realitzar més materials d’aquest tipus.

- s’han realitzat accions de sensibilització entenent que són oportunitats per normalitzar la reflexió i l’abordatge de la problemàtica de forma col·lectiva. Per exemple: les xerrades al personal laboral de l’Ajuntament de Reus aprofitant la distribució de la guia, la participació al Seminari en l’àmbit de la salut mental i les addiccions organitzat pel Servei d’Addiccions i Salut Mental del HUSJR o les jornades per a la prevenció del suïcidi dirigides a la ciutadania en general.

- s’han realitzat i programat accions per a la millora del benestar individual i familiar, com per exemple xerrades amb grups de suport amb gent gran o el programa «Emocions de butxaca».

- S’han consolidat aliances. La més evident és el reforç a l’acció comunitària de l’Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi per al desenvolupament d’actuacions a la ciutat.

- S’han mantingut o obert nous espais de participació i col·laboració: per exemple amb la Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona, la comissió per organitzar el Mes de la Salut Mental o altres grups de treball i comissions tècniques intersectorials amb agents de la comunitat local.

- S’està treballant amb un projecte per promoure l’atenció plena i la meditació en espais naturalitzats de la ciutat amb Medi ambient, el COPC i Comunicació.

- S’ha generat un espai digital en temes de benestar emocional, salut mental i prevenció del suïcidi a l’Escola Oberta de Salut Dr. Frías on es poden consultar no només les activitats programades a la ciutat si no altres recursos i informació d’interès. 

 

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS:

Les Jornades per a la Prevenció del suïcidi tenen l’objectiu de promoure la presa de consciència i la sensibilització al voltant de la problemàtica i també la desestigmatització cap a les persones afectades, facilitant l’accés a tota la ciutadania a un conjunt divers d’activitats lliures i obertes a tothom.

La continuïtat de la proposta es veu reforçada per la bona acollida de l’any anterior, que reconeixeria l’interès a abordar el tema a través de diversos llenguatges i formats. En aquest sentit, és molt important comptar amb la participació de diversos agents de la comunitat perquè adquireixi aquest caràcter multisectorial i integral de la salut.

10/09/2023  20.30 h Capsa Gaudí Encesa de llums de la Capsa Gaudí i lectura del manifest unitari en motiu del Dia Internacional per la Prevenció del Suïcidi

14/09/2023 Xerrada: «Sota la pell adolescent»  18.30 h Mas Pintat  Organitza: Ajuntament de Reus i ACPS Participa: Mas pintat  Cal inscripció

15/09/2023  Recital de poesia «Les dues direccions» 19.00 h. La Palma amb la col·laboració especial de: Jordi Carré, Mariona Torrijos i Maite Calderó Organitza: Ajuntament de Reus, ACPS i Safareig Poètic  Cal inscripció

16/09/2023 10.00 h a 19.30 h Pl. Prim Exposició: «Silencis trencats» Organitza: Ajuntament de Reus - Salut Pública ACPS

 

 

 

 


Últimes notícies