Escola Oberta de Salut Dr. Frias
logo Ajuntament de Reus

Informació alimentaria obligatòria en aliments que s’envasin al lloc de venda.

area

La informació alimentària obligatòria dels aliments que s'envasen a l'establiment per a la seva venda immediata ha d'incloure: 

 • Denominació de l’aliment.
 • Llista d’ingredients.
 • Substàncies o productes que poden causar al·lèrgies o intoleràncies.
 • Quantitat d’un ingredient o d’una categoria d’ingredient
 • Quantitat neta.
 • Data de durada mínima o de caducitat.
 • Condicions de conservació o utilització.
 • Nom o raó social i adreça de l’envasador.
 • País d’origen o lloc de procedència (si escau).
 • Manera de fer-lo servir (si escau).
 • Grau alcohòlic: A les begudes de més d’1,2 % de grau volumètric.

A més, s’ha de tenir en compte les mencions obligatòries addicionals per categoria o tipus específics d’aliments (Annex II del Reglament 1169/2011).

La informació relativa a la substància o producte que causa al·lèrgia o intolerància és la mateixa que en l’apartat anterior.

La resta d’indicacions de la informació alimentària obligatòria han de figurar sobre l’envàs o en una etiqueta unida a aquest.

En cas de venda amb venedor, a excepció de la data de durada mínima o la data de caducitat, la resta de les indicacions poden figurar retolades en cartells col·locats en el lloc on els aliments es presentin per a la venda.

Els productes que s’envasin en bosses i altres envasos que permetin a primera vista una identificació normal del producte i continguin fruites, hortalisses, tubercles o fruits secs, l’etiquetatge ha d’indicar:

 • La denominació de l’aliment amb les seves especificacions.
 • La quantitat neta.
 • La identificació de l’operador de l’empresa alimentària.

Per aquests productes, en règim autoservei, la indicació de la denominació de venda pot figurar retolada en cartells col·locats en el lloc on els aliments es presentin per a la venda, propers a l’aliment en qüestió.

Les indicacions de la informació alimentària obligatòria que figurin sobre l’envàs o en una etiqueta unida a aquest, la mida de les lletres ha de ser almenys d'1,2 mm amb caràcter general i 0,9 mm quan la superfície major de l'envàs sigui inferior a 80 cm².

Enllaços web

enllaç web

Enllaços web