Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Els establiments regulats per la normativa de Seguretat Alimentària, en fer la comunicació prèvia o en sol·licitar la llicència per l’activitat, hauran de presentar la memòria sanitària amb totes les dades per tal que l’Ajuntament faci els tràmits necessaris per a incloure l’activitat dins el registre sanitari municipal. Des del mes de juny aquest tràmit ja està completament digitalitzat, i es pot realitzar a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament. 

La digitalització d'aquest tràmit, ha permès millorar la informació que l'usuari rep a l'hora d'emplenar el formulari, disposant de diàlegs de suport que aporta informació sobre la normativa i els requisits propis de cadascun de les diferents qüestions que es proposen.  Per altra banda, també millora la recollida de dades de les activitats per part de l'ajuntament facilitant la gestió de la informació per a la implementació de millores en els programes i polítiques així com el desenvolupament de programes adaptats a les necessitats que es detectin dels establiments. 

Quan el titular prepari la memòria sanitària per presentar-la han de tenir en compte que tots aquells punts que es plantegin, ja facin referència a qüestions estructurals o a qüestions documentals, són d’obligat compliment i són els que seran objecte d’inspecció. La presentació de la memòria sanitària amb la documentació adjunta relacionada, és una condició única i suficient perquè es tramiti la inscripció d’aquests establiments i puguin iniciar la seva activitat, sens perjudici dels controls que posteriorment es puguin dur a terme.

 

Què he de saber si vull obrir una activitat del sector alimentari?

Abans de llogar o comprar un local per posar-hi una activitat del sector alimentari, hi ha una sèrie de requisits bàsics que cal tenir en compte i que són:

 

PEL QUE FA AL LOCAL

Ha de disposar d'aigua freda i calenta.

Ha de disposar d'un rentamans exclusiu amb aixeta d'accionament no manual aigua calenta i freda, dosificador de sabó i sistema d'eixugamans d'un dol ús.

Ha de disposar de serveis (WC) amb doble porta i ventilació natural o forçada. Les piques dels mateixos han de tenir dosificador de sabó i sistema d'eixugamans d'un sol ús.

Els Serveis (WC) que utilitzi el personal de l’establiment a més a més dels requisits descrits en el punt anterior, hauran de disposar d'aigua calenta. Això cal tenir-ho en compte en els locals on els treballadors fan servir els mateixos serveis que els clients.

Les parets, taules, prestatgeries, equips, estris, recipients, i especialment, terres, i taulells, han de ser de material no porós i de fàcil neteja.

Ha de disposar d'una zona de manipulació d'aliments que garanteixi que no es produeixen contaminacions creuades.

Ha de disposar d'un espai específic per guardar tots els tipus de brossa i els cubells han de tenir tapa i pedal.

Ha de disposar de llums protegits per evitar la contaminació accidental per vidres o per algun altre material resultant del trencament.

Ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge proporcionada a l'activitat.

Es recomana instal·lar un punt baix d'aigua per omplir galledes o cubells.

 

PEL QUE FA A L'EQUIPAMENT

Ha de disposar d'equips de fred amb termòmetres independents per comprovar les temperatures d'aquests. Aquests equips han de ser

proporcionats al volum d'aliments que s'hi vol guardar i han de ser de fàcil neteja i desinfecció.

Ha de disposar d'un armari o espai específic, per guardar els estris de neteja (baietes, escombres, galledes...) que hauran d'estar nets i hauran d'estar separat dels aliments i del lloc de manipulació.

Ha de disposar d'un armari o espai específic per guardar els productes de neteja i desinfecció que hauran d'estar separat dels aliments i del lloc de manipulació. Com que són productes tòxics es mantindran en els seus recipients originals.

Els bars i restaurants han de disposar de rentagots o rentavaixelles segons el volum d'aliments que es preparin i el tipus d'activitat.

 

PEL QUE FA A LA DOCUMENTACIÓ

Qualsevol comunicació de nova obertura o canvi de nom d'un establiment del sector alimentari, ja sigui presentada com a «Declaració Responsable», «Comunicació prèvia» o «Llicència» ha d'anar acompanyada de la Memòria Sanitària.

Qualsevol d’aquests tràmits genera una inspecció de Seguretat Alimentària, l’equip d’inspecció demanarà que la persona titular tingui el Pla d'autocontrol redactat amb els registres al dia.

 

 

 

Les activitats que han de presentar memòria sanitària són, qualsevol establiment dedicat a la venda, elaboració i/o producció d'aliments, de consum en el mateix establiment, servei a domicili i emmagatzematge d’aliments.


Videos Relacionats

Últimes notícies