Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Quin ús en fem de les tecnologies de les relacions, la informació i la comunicació?

Són les tecnologies un monstre en mans de les persones joves? Aquestes en les seves mans faran que siguin addictes, irresponsables, persones aïllades...? Que hem de fer, prohibir o fomentar un ús segur, responsable i crític de la tecnologia? 

La Regidoria de Salut i Ciutadania aposta clarament per assumir un paper actiu que faciliti que les persones joves gaudeixin dels avantatges de les TRIC, i per això proposa treballar per desenvolupar les capacitats necessàries per fer-ne un ús segur.

Per als adolescents i joves, cada vegada més joves, les relacions socials i internet, així com les xarxes i jocs online, són una part rellevant de les seves interaccions. Aquesta dimensió relacional tan significativa per als joves i el seu grup d’iguals, no la podem descuidar ni obviar, però si  que tenim l’obligació de fomentar un ús adequat de les TRIC i alhora informar dels seus drets i obligacions.

Es diu sovint que les persones joves estan enganxades al mòbil, i aquest aparell ha esdevingut una extensió. Hi ha una part d’encert en aquesta observació, però no es pot quedar aquí. Si es volen joves crítics, autònoms i responsables de l’ús que fan de les TRIC, cal que se’ls ofereixi un suport educatiu, el mòbil per exemple, n’és un element més.

La infància, l’adolescència i la joventut es mou en entorns virtuals i presencials, compaginant l’un i l’altre de forma contínua. La cultura digital s’ha de crear i acompanyar. La millor inversió que poden fer els professionals és la de capacitar per l’alfabetització i el trànsit en el món digital i promoure un ús adequat de les TRIC, responsable i crític, disminuint els riscos i afavorir-ne les virtuts.

Es ben sabut que el món virtual aporta elements incipients i nous per a la majoria de persones, i que s’està creant una base científica per a intervenir sota criteris demostrats, estudiats i contrastats. Mentrestant, el paper dels agents educatius, ha de ser el de possibilitar al màxim, qualsevol acció preventiva orientada a la minimització dels riscos.

Les aules dels centres educatius són espais idonis per a fer prevenció perquè la majoria de la població adolescent està escolaritzada. La proposta educativa que es planteja ofereix eines i recursos no per deixar a l’adolescència i la joventut “a la deriva” sinó per treballar tots els reptes derivats de l’impacte de les TRIC.

També volem destacar la necessitat de la formació dels docents perquè són grans agents preventius i són les persones que passen moltes hores amb els joves.

Així doncs, i com a resum:  

  • Ens agradi o no l’ús de la tecnologia és important en l’àmbit emocional i social de les persones joves. Fa que no se sentin sols/es, creuen i senten que els aporta amistats, acompanyament, experiències... Ara bé, no hem d’obviar els riscos com ciberassetjament, sèxting, etc.

  • La tecnologia forma part de la vida dels joves. Cal treballar més l’abús que l’ús. Perquè l’abús implica interferències importants en el dia a dia dels joves.

  • La cultura digital s’ha de crear i acompanyar. La millor inversió que poden fer els professionals és la de capacitar per l’alfabetització i el trànsit en el món digital.

  • La lluita contra el ciberassetjament i assetjament escolar ha de ser una prioritat.

  • L’ús de videojocs és un dels principals canals d’oci per a les noves generacions. La qual cosa pot esdevenir posteriorment en problemes importants en la família i en la salut mental del/la jove.

  • Promoure higiene digital per garantir l’ús segur, responsable i crític de la tecnologia

 

És per tot això que durant aquest mes de novembre desenvolupem formació dirigida als professionals de l'educació per valorar i analitzar l'ús de les TRIC, a la vegada que desenvolupem tallers de formació per als alumnes de 3r de l'ESO. 


Últimes notícies