Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Guia - Pràctiques transformadores a espais associatius i grups informals

area

Aquesta guia té l’objectiu de ser una orientació de pràctiques transformadores en matèria de benestar emocional i en prevenció del suïcidi enfocades al context comunitari.

Fomentar pràctiques saludables i processos participatius en l'acció comunitària és essencial per a la cura de la salut mental dels agents de canvi. Les barreres burocràtiques i la falta d'organització i estructura interna poden dificultar el treball i augmentar el risc de burnout. Segons el model de les teories de l'intercanvi social, el burnout comença amb la percepció subjectiva de falta d'equitat.

Descarrega-la i posa en marxa la teva entitat com a espai protector del benestar emocional.

enllaç web

Enllaços web

Categoríes

Benestar emocional

Actiu