Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

Pla de formació

area

Posem en marxa un curs virtual que us ajudarà a actualitzar el vostre pla de formació. Es pot fer servir per, la formació d'un nou treballador, com a «curs d’acollida» per conèixer el nivell de formació del nou treballador que s’ha d’incorporar, o bé per repassar els continguts tots plegats. L'hem dissenyat especialment per als establiments al detall, i els de restauració de Reus.

El sector minorista ha de revisar cada any i quan sigui necessari el seu Pla de formació en Seguretat alimentària per augmentar el grau de professionalització.

Els titulars dels establiments al detall d’alimentació tenen l’obligació de fer un pla de formació per als seus treballadors. La formació ha de ser continuada i adaptada a cada lloc de treball i ha d’aconseguir que els treballadors adquireixin més coneixements.

Des de l'equip de Protecció de la Salut-Seguretat alimentària, hem preparat un curs en línia de conceptes bàsics de seguretat alimentària que us ajudarà a millorar la vostra formació. 

 

Quins coneixements s’han de transmetre en un curs de formació en manipulació d’aliments:  

* Conceptes generals d’higiene alimentària: fonaments de la higiene alimentària, la influència de l’estat de salut del manipulador en la seguretat alimentària, i les conductes i hàbits que ha de tenir el manipulador d’aliments quan entra a treballar.

* Pràctiques higièniques generals i específiques del seu lloc de treball.

* Conceptes relacionats amb les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

* El sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític i els plans d’autocontrol o prerequisits.

* El marc normatiu de seguretat alimentària que regeix l’activitat en la qual treballa el manipulador d’aliments.

 

 

Enllaços web

enllaç web

Enllaços web