Escola Oberta de Salut Dr. Frias
Ajuntament de Reus

La regidoria de Salut i esports de l'Ajuntament de Reus impulsa un estudi a la ciutat sobre els comportaments  dels joves en matèria de salut, per tal d'adequar les accions i programes a les necessitats i els emergents que es detectin. 

Aquesta és una proposta que també es desenvolupa a altres  municipis de Catalunya amb una població similar a la de Reus. Aquest estudi ens permetrà comparar els resultats de la ciutat amb la d'altres entorns i adequar les actuacions a les necessitats emergents. És un estudi liderat per la Universitat de Vic, amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i del Departament d’Educació, i consisteix a enquestar  als alumnes de segon i quart d’ESO, segon de Batxillerat i segon de cicles formatius de grau mitjà per recopilar dades relacionades amb els seus hàbits de vida. Reus s'incorpora en la tercera onada. Pots trobar més inforamció en aquesta web.  https://deskcohort.cat/inici/

El qüestionari  recull aspectes com  les addiccions, la salut sexual,  l’ús de pantalles, el consum de drogues, d'altres com  el descans, l’estat d’ànim, l’alimentació, l’activitat física, i també  la mobilitat i la seguretat viària, les relacions socials i els jocs i les apostes, i s'allargarà en el temps. Aquest qüestionari es repetirà en el temps cada dos anys per poder observar l'evolució de la mateixa població. És el que s'anomena un estudi de cohorts. 

Per dur a terme aquest estudi s'ha activat a tota la comunitat educativa, cercant la implicació dels centres docents a través d'una persona referent que treballa estretament en l'organització del calendari dins del centre per a tots els grups que hi participen. 

Actualment, ja hem assolit el compromís de participació del 80 % dels grups classe que s'havia previst havien de participar en l'estudi. Els centres continuen inscrivint-se i compaginant el final de curs amb una proposta que d'entrada els ha semblat molt interessant per tal de conèixer les necessitats reals del seu centre.  Serà a finals de juny quan tancarem i podrem comunicar el nombre final de participants. Esperem tenir uns primers resultats a finals de 2024, per disposar de tota la informació a principis de l'any 2025. Així la ciutat obtindrà una radiografia completa de les necessitats dels joves en matèria d'hàbits saludables, i cadascun dels centres participants disposarà de la radiografia del seu centre. Una imatge que ens ha de permetre adequar des de les accions locals més globals als programes de barri i centre més adequats per millorar l'estat de salut dels nostres joves. 

 

 


Últimes notícies